O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2000 ešte pod názvom Surmita s.r.o. Jednalo sa o rodinnú firmu, spočiatku s jedinou záložňou na Poštovej ulici v Košiciach. V roku 2011 sme otvorili ďalšie dve záložne, v Čani a v Slovenskom Novom Meste.

Začiatkom roku 2012 došlo k predaji spoločnosti a súčasne sa firma premenovala na Poštovú záložňu, s.r.o. Od tej doby sme otvorili 15 ďalších záložní, momentálne chystáme ďalšiu v Giraltovciach.

Vo všetkých záložniach pracujú odborne vyškolení, priateľský ľudia, ktorí sa Vám pokúsia v rámci svojich možností pomôcť a poradiť.